ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ALL IN KAI ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ 800726488 ΔΟΥ Ηλιούπολης και αριθμό ΓΕΜΗ 138563603000 με τον διακριτό τίτλο «MOMIJI», έχει προβεί στην δημιουργία του ιστότοπου www.momiji.gr. Η εταιρεία θέλει να προσφέρει μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα υπηρεσίες, προϊόντα,  πληροφορίες, προβολή της εταιρείας και τα φυσικά μας καταστήματα, τους συνεργάτες, τις συνεργασίες μας κλπ.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφωθεί με τους αναγραφόμενους όρους χρήσης του www.momiji.gr

Με την χρήση του www.momiji.gr αυτομάτως γίνεται αποδοχή των αναγραφόμενων όρων χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η εταιρεία μπορεί να προβεί οποιαδήποτε στιγμή στην αλλαγή ή τροποποίηση όρων χρήσης, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή προειδοποίηση. Η εταιρεία έχει υποχρέωση άμεσα να επικαιροποιεί των νέων αλλά και παρόντων όρων χρήσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους χρήσης και τις τελευταίες αλλαγές με την ημερομηνία που αναγράφεται στον ιστότοπο.

 

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες  www.momiji.gr απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από ανήλικα άτομα. Με βάση τον νόμο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικα άτομα.

Το Momiji δεν φέρει καμία ευθύνη αν κάποιος ανήλικος κάνει χρήση των υπηρεσιών ή επισκεφθεί τον ιστότοπο αυτοβούλως, χωρίς γονική συναίνεση.

Αν για την χρήση κάποιας υπηρεσίας/προϊόντος του www.momiji.gr καθοριστεί από πιο ειδικούς όρους χρήσης, αυτοί οι όροι χρήσης δεν αποκλείουν από τους παρόντες και αποτελούν μέρος αυτών. Οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών και μπορούν να τους αναιρέσουν όπου αυτό γίνεται αναγκαίο.

Αν η εταιρεία προχωρήσει στην αναίρεση ή την ακύρωση μερικών όρων χρήσης, αυτό δεν σημαίνει και την ακύρωση των υπολοίπων, όπως αυτοί έχουν οριστεί.

Τo Momiji δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των αναγραφόμενων όρων χρήσης, αν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Για την χρήση τους ηλεκτρονικού καταστήματος www.momiji.gr από τους επισκέπτες/χρήστες πρέπει να γίνει αποδοχή των όρων χρήσης που κανονίζουν την λειτουργία του.

 

 Περιεχόμενο momiji

Κανένας επισκέπτης/χρήστης δεν δύναται να παρέμβει, μετασχηματίσει ή τροποποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.momiji.gr 

Σχετικά με το περιεχόμενο που περιέχει ο περί ου ο λόγος ιστότοπος, αποτελείται από έγκυρες, ενημερωμένες και νομότυπες πληροφορίες. Το Momiji καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.momiji.gr να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι αντιπροσωπευτικές των προϊόντων εκτός αν οι εταιρείες επίσημα τις αλλάξουν και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά. Πάρα ταύτα, το Momiji δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.momiji.gr για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν, επειδή δεν τροποποιήθηκε το περιεχόμενο των πληροφοριών.

Το Momiji ευθύνεται μόνο για την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους τομείς των προϊόντων που δραστηριοποιείται και για το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτει. Όλες οι πληροφορίες των προϊόντων που αναγράφονται και προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουν συλλεχτεί από της εταιρείες παραγωγής των προϊόντων  και όσα αναφέρονται προβλέπονται από την νομοθεσία που είναι σε ισχύ.

To Momiji δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλοιώσεις σφραγισμένων προϊόντων, συσκευασιών κλπ.  Καθώς επίσης και για ελλιπείς πληροφορίες που δεν αναγράφονται λόγο μη ενημέρωσης από τρίτους. Οι ευθύνες βαραίνουν τρίτους και όχι την εταιρεία. Αν παρατηρηθεί κάποιο από τα παραπάνω συμβάντα, είστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσετε  και να το αναφέρετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

Το Momiji δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις Χρηστών / Επισκεπτών

Ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.momiji.gr έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους του ιστότοπου. Επίσης πρέπει ρητά να απέχει από κάθε αθέμιτη, παράνομη και ανήθικη συναλλακτική ενέργεια έναντι των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και ό,τι άλλο υπάρχει στον ιστότοπο www.momiji.gr συνιστούν προστατευόμενη κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας της ALL IN ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ονόματα, εικόνες, σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, που προβάλλονται στον ιστότοπο www.momiji.gr υπάγονται στην προστασία της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται από τον επισκέπτη/χρήστη να αναπαράγει, να αντιγράψει, να διαδώσει, να διαθέσει, να μεταδώσει ή με όποιον τρόπο χρήση αυτών. Πέρα από αυτούς που ορίζονται στους όρους του παρόν ιστότοπου.

Οποιαδήποτε πράξη γίνεται στα πλαίσια να βλάψει το Momiji αλλά και τρίτους που φιλοξενούνται στον ιστότοπο, απαγορεύεται κατηγορηματικά από την ελληνική νομοθεσία τα παρακάτω:

·         Αν γίνει πρόκληση μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας και έχει σκοπό να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο και συγκεκριμένα σε ανήλικο, με κάθε τρόπο.

·         Η παρέμβαση στον διαδικτυακό τόπο με στόχο την παραπλάνηση τρίτων ως προς την προέλευση του ιστότοπου, με σκοπό να βλάψει την εικόνα και την φήμη της εταιρείας Momiji, να θέση σε κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών, αλλά και να παρεμποδίσει την πρόσβαση και την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

·         Η διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, όπως και η δημοσίευση μη στοιχειοθετημένων και αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, σχολίων κλπ με σκοπό να βλάψουν την δημόσια εικόνα της εταιρείας, την παραπλάνηση των καταναλωτών και την φθορά των προϊόντων και υπηρεσιών του Momiji.

·         Η προώθηση και εγκατάσταση κάθε είδους αυθαίρετης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, μη εγκεκριμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά και οπουδήποτε άλλη μορφή προώθηση περιεχομένου καθώς και η τοποθέτηση μηνυμάτων με σκοπό την διαφήμιση χωρίς την σύμφωνη και έγγραφη έγκριση του Momiji.

·         H τοποθέτηση/εγκατάσταση κώδικά και προγραμμάτων που έχουν σκοπό με κάθε τρόπο να προκαλέσουν κακή λειτουργία, αλλά και να εμποδίσει επισκέπτες/χρήστες να περιηγηθούν στον περί ου ο λόγο ιστότοπο.

Αν παραβιαστούν οι αναφερθέντες όροι, το Momiji έχει κάθε έννομο δικαίωμα για άσκηση προσφυγής για την διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων της εταιρείας. Οι παραβάτες θα είναι υπόχρεοι απέναντι στην εταιρεία ως προς την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Ασφάλεια και Διαθεσιμότητα

Το Momiji είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος του παρόν ιστότοπου και ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξαντλούμε κάθε μέσω προστασία του www.momiji.gr από κακόβουλα λογισμικά. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι κανένας δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Για αυτό θα πρέπει κάθε επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την προστασία της συσκευής πρόσβασης, πριν από την όποια αλληλεπίδραση με το www.momiji.gr

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας έχουμε εφαρμόζουμε ενδεδειγμένες μεθόδους με έγκυρες τεχνικές κρυπτογράφησης για να διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Η ασφάλεια των συναλλαγών βασίζεται στην ταυτοποίηση του αγοραστή  και στην εμπιστευτικότητα της ολότητας των στοιχείων.

Για αγορές με κάρτα μέσω της εφαρμογής, η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω Εθνικής Τράπεζας, εντός της εφαρμογής.

Το Momiji εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνεχής συντήρηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Παρόλα αυτά το Momiji έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή ακόμα και να διακόπτει παροδικά ή μόνιμα, σύνολο ή τμήμα της, με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τα κανάλια επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών και άλλες αιτίες.

Παρά ταύτα, το Momiji δεν φέρει ευθύνη στις περιπτώσεις που οι επισκέπτες/χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπο.

Το Momiji διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας ( ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο sales@momiji.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2108810132. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Παραγγελίες  που μένουν σε εκκρεμότητα λόγω ελλιπούς επικοινωνίας, λανθασμένων στοιχείων ή έλλειψης διαθεσιμότητας στο πέρας των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών ακυρώνονται αυτόματα. Παραγγελίες με προϊόν που η έκπτωση του ξεπερνά το 90% η έχει μηδενική αξία, θεωρούνται  λάθος συστήματος και ακυρώνονται. Παραγγελίες με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση που παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών ακυρώνονται.

 

Ο Λογαριασμός μου

Το Momiji δίνει την δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου www.momiji.gr να γίνουν χρήστες, δημιουργώντας τον δικό τους λογαριασμό. Κάνοντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό έχουμε άμεση ενημέρωση για προϊόντα, προσφορές και νέες ενημερώσεις.

Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στον προσωπικό τους λογαριασμό.

Η διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη στο www.momiji.gr απαιτεί την συμπλήρωση εγγραφής και απαιτούμενων ηλεκτρονικών πεδίων ως νέος χρήστης.

Κάθε χρήστης βαραίνετε από την ευθύνη της δήλωσης αληθών και ακριβή στοιχείων κατά την εγγραφή του και δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ψευδή το Momiji έχει το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής.

Κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ο επισκέπτης/χρήστης είναι υπόχρεος προς την δήλωση συγκεκριμένων στοιχείων. Αρχικά πρέπει να δηλώσει ονοματεπώνυμο, στην συνέχεια τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας αλλά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγει ο κάθε νέος χρήστης, θα πρέπει να είναι πλήρης, αληθής και αν την έχει υπό τον έλεγχο του.

Προσωπικό λογαριασμό στον παρόν ιστότοπο έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Στην διάρκεια δημιουργία του λογαριασμού κάθε νέος χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασης της αρεσκείας του. Η χρήση/είσοδος του προσωπικού λογαριασμού γίνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης.

Όσα στοιχεία εισάγει ο κάθε χρήστης είναι αυστηρά προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να διαμοιράζονται με οποιοδήποτε τρίτο.

Κάθε χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όποια πράξη διενεργηθεί με την χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει εισάγει, ενώ είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στο Momiji οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που δεν έχει προέλθει από τον ίδιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Momiji δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.
Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα υπεύθυνης αλλαγής των στοιχείων του προσωπικού του λογαριασμού της σελίδας. Αλλά και την διαγραφή του εκάστοτε προσωπικού λογαριασμού από τον ιστότοπο.

Το Momiji στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται για την διασφάλιση με βάση τους όρους και την πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ενημερωτικά Δελτία - Newsletters

O επισκέπτης/χρήστης κατά την δημιουργία λογαριασμού, μπορεί να αποδεχτεί το πεδίο λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) από το www.momiji.gr. Επίσης μπορεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) μόνο με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης στο σχετικό πεδίο στην Αρχική Σελίδα και κάνοντας αποδοχή των όρων χρήστης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Momiji αποστέλλει συχνά ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς του ενδιαφερόμενους χρήστες.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα απεγράφης, με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

Το Momiji διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα  (MailChimp c/o The Rocket Science Group, www.mailchimp.com) στο οποίο δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletters σύμφωνα τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου του. 

Η ομάδα του Momiji είναι υπεύθυνη εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων.

Με κάθε επιφύλαξη όμως, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης πάσης φύσεως τεχνικών και οργανωτικών προβλημάτων. Αν παρατηρηθεί δυσλειτουργία ή χρειάζεται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Momiji είναι πλήρως συμμορφωμένο με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες είναι υπόχρεοι στην ανάγνωση της παρούσας Δήλωσης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Δήλωση») προκειμένου να πληροφορηθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μέσω του παρόν ιστότοπου, αλλά και πως γίνεται η χρήση αυτών των πληροφοριών.

Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα «Δήλωση» προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

Επιστροφή Προϊόντων

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος ο πελάτης μπορεί να ειδοποιήσει την εταιρεία είτε τηλεφωνικώς ( 210 8810132 ) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@momiji.gr) αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος.

Η εταιρία οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα που θα επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά.

Η τυχόν επιστροφή του εμπορεύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση πελάτη, βάσει της υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής, εκτός της πρώτης επιστροφής που γίνεται με χρέωση του παραλήπτη-καταστήματος. Αν όντως το προϊόν εξακριβωθεί ότι είναι ελαττωματικό, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει είτε την επιστροφή χρημάτων, με τον τρόπο με τον οποίο είχε πληρώσει την παραγγελία - πιστωτική, αντικαταβολή κοκ - (πλέον των εξόδων courier) ή την αντικατάσταση του προϊόντος (πλέον και πάλι των εξόδων courier).

Σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό είναι δυνατόν να επιστραφεί εφόσον: H επιστροφή του προϊόντος ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του, στα φυσικά καταστήματα, μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα www.momiji.gr και (β) η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, εκτός της πρώτης επιστροφής που γίνεται με χρέωση του παραλήπτη-καταστήματος . Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επιστροφές σε προϊόντα που έχουν πουληθεί σε ενέργειες Προσφορών και Εκπτώσεων.

Νέες αφίξεις